Włączyliśmy się aktywnie w pomoc dla Ukrainy. Obecnie organizujemy zbiórkę środków finansowych wśród pracowników, które przekażemy na cele wspierające obywateli tego kraju.