Odkryj nasze najlepsze promocje i bestsellery 2024!

Maszyny rolnicze Jaskot

Adres

Siekierczyn 267,
59-818 Siekierczyn

KLAUZULA INFORMACYJNA dla Klientów firmy JASKOT

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach:

Administratorem danych osobowych jest:
Jaskot S.J. T. Jaskot, G. Jaskot z siedzibą w Siekierczyn 267, 59-818 Siekierczyn
NIP: 613-154-74-46

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu). tel. +48 600 246 497.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwo z ADMINISTRATOREM umowy kupna produktów oferowanych przed ADMINISTRATORA, sklepu stacjonarnego mieszczącego się w Siekierczyn 267, 59-818 Siekierczyn oraz sklepów zarejestrowanych na platformie handlowej allegro, sklepów internetowych oraz zakupów dokonanych innych kanałami komunikacyjnymi takimi jak telefon czy e-mail.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu wykonania ciążących na ADMINISTRATORZE obowiązków prawnych w tym: wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  • Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, jednakże dopiero po wyrażeniu na to dobrowolnej zgody.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Firmy Jaskot. Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie  z jego poleceniem.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej (6 lat) oraz podstawie obowiązującej litery prawa dotyczącej ochrony danych osobowych.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o obowiązujące przepisy prawa. Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.