Odkryj nasze najlepsze promocje i bestsellery 2024!

Maszyny rolnicze Jaskot

Adres

Siekierczyn 267,
59-818 Siekierczyn

Rolnicy zainteresowani wsparciem finansowym dla rozwoju gospodarstw rolnych mają szansę skorzystać w tym roku z kilku opcji dofinansowania. Firma Jaskot, zajmująca się technicznym zaopatrzeniem rolnictwa, wynajmem maszyn rolniczych oraz sprzedażą niezbędnych elementów wyposażenia rolniczego oferuje pomoc w zakresie przygotowywania wniosków niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej w ramach dostępnych programów. Jak starać się o dofinansowania i jakie warunki należy spełnić, by uzyskać pomoc?

Programy dofinansowania dla rolników w 2020 roku

Każdego roku dofinansowania z Unii Europejskiej oraz krajowych programów dla rozwoju rolnictwa pomagają dziesiątkom gospodarstw rolnych osiągnąć lepsze wyniki i wprowadzić innowacje w swoich działaniach. Doradcy Jaskot mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków niezbędnych do uzyskania pomocy dla rolników, pomagając Państwu w dopełnieniu wszelkich wymogów i kryteriów dających szansę na dofinansowanie. Wśród programów, które wspieramy w tym roku, znalazły się między innymi:

1. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” przyznawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to dofinansowanie poniesionych przez rolnika kosztów na realizację inwestycji w wysokości 50% kosztu całkowitego inwestycji (lub 60%, jeśli o dofinansowanie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składany jest wspólnie przez kilku rolników). Wnioski o dofinansowanie oceniane są na podstawie kryteriów, za których spełnienie przyznawane są punkty decydujące o kolejności przyznawania pomocy. Punkty przyznaje się dla wniosków o wsparcie dla inwestycji:

 • służących ochronie środowiska,
 • zapobiegających zmianie klimatu,
 • zwiększających skalę produkcji,
 • zmieniających profil produkcji rolnej w celu poprawy zróżnicowania produkcji w gospodarstwie.

Doceniane są też inicjatywy takie jak uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, modernizacja budynków i magazynów paszowych, a nawet wiek rolnika ubiegającego się o pomoc.

Zgodnie z założeniami programu, o pomoc finansową mogą ubiegać się tylko ci rolnicy, których gospodarstwa mają wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tysięcy euro i nie większą niż 200 tysięcy euro, z wyjątkiem rolników, którzy będą składali wnioski wspólnie – dla takich przypadków suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw nie może być niższa niż 15 tys. euro.

Termin składania wniosków trwa od 31 marca do 29 maja 2020 r.

2. Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Program modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania oferuje wsparcie finansowe dla rolników realizujących inwestycje związane z budową ujęć wody oraz zakupem urządzeń do nawadniania. Maksymalne dofinansowanie na inwestycję wynosi tu 100 tysięcy złotych i będzie przyznawane rolnikom w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych (lub 60%, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik). Koszty kwalifikowane to w przypadku powyższego projektu m.in.

 • koszty wykonania ujęć wody,
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania,
 • budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do nawadniania,
 • a także koszty ulepszenia istniejącej już instalacji nawadniającej lub związane z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Aby otrzymać wsparcie z programu dofinansowania w obszarze nawadniania w gospodarstwie, do wniosku konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów, o których mowa w oficjalnej informacji o projekcie na stronach ARMiR.

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 21 lutego do 20 lipca 2020 roku.

W Jaskot możemy pomóc Państwu nie tylko w przygotowaniu samego wniosku, ale i dokumentów niezbędnych do wniosku w celu uznania go za ważny i poddany rozpatrzeniu.

3. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw to program zakładający wsparcie finansowe dla rolników inwestujących w środki trwałe, zakup maszyn i urządzeń. O wsparcie takie może starać się każdy rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni min. 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji rolnej. Co ważne, w przypadku tego projektu wartość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekroczyć 13 tysięcy euro. Do składania wniosków o wsparcie są uprawnione osoby ubezpieczone w KRUS lub ZUS, także te prowadzące jednocześnie działalność gospodarczą lub pracujące na etacie. Ważne jednak, by dochód z działalności rolniczej stanowił m.in. 25% całości dochodów lub przychodów rolnika.

W przeciwieństwie do pozostałych dwóch programów Restrukturyzacja małych gospodarstw opiera się na wypłacie bezzwrotnych premii w wysokości 60 tys. złotych (stała wysokość), wypłacanej w dwóch ratach – 80% na start, po spełnieniu warunków przystąpienia do programu, oraz pozostałych 20 procent po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z założeniami, przynajmniej 80% otrzymanej dotacji należy wydać na środki trwałe takie jak:

 • budowa, przebudowa lub remont budynków,
 • zakup maszyn rolniczych i wyposażenia,
 • zakup gruntów,
 • zakup stada zwierząt i tym podobnych.

Nabór wniosków odbywa się od 31 marca do 29 maja.

Jaskot pomaga – ułatwimy przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Jesteśmy świadomi tego, jak wiele znaczą nawet niewielkie zmiany w obrębie wykorzystywanych technologii rolniczych i jak dofinansowania mogą wpłynąć na poprawę jakości produktów i pracy wielu rolników. Z tego też względu, jako firma zaangażowana w rynek rolniczy i obserwująca na bieżąco pracę małych i dużych gospodarstw rolnych oferujemy swoje wsparcie w zakresie tworzenia i wysyłania wniosków o wszelkiego rodzaju dofinansowania działalności rolniczej. Mając świadomość ograniczeń, jakie w kwestii tej mogły wprowadzić obostrzenia i restrykcje wprowadzone w ramach ochrony przed COVID-19, staramy się wspierać polskich rolników w osiągnięciu sukcesu i uzyskaniu dotacji na realizację swoich celów nawet w tak trudnym dla wielu branż okresie.

Masz pytania? Zadzwoń: +48 885 555 485